Co je to LPG?

Obrázek uživatele vaclav
Fórum: 
vaclav
Obrázek uživatele vaclav

LPG jsou zkapalněné ropné plyny (anglická zkratka „LPG" vznikla ze slov Liquefied Petroleum Gas) - propan, butan a jejich směsi.

LPG má původ stejně jako benzín a nafta v ropě (vzniká při její rafinaci). Získávat se ale dá (a z více než poloviny také získává) ze zemního plynu coby kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby. Souhrnně jde o směs zkapalněných rafinérských plynů – uhlovodíků, obsahující převážně propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu propanu a butanu v LPG je v různých zemích odlišný.

Za normálních atmosférických podmínek se propan butan vyskytuje v plynné formě. Ochlazením, nebo stlačením ho lze jednoduše převést do kapalného stavu, v němž zaujímá pouze 1/260 plynného objemu. Při odběru z tlakové nádoby se LPG vypařuje - přechází z kapalného do plynného skupenství - a svůj objem naopak 260x zvětšuje.

Z hlediska bezpečnosti důležité vědět, že LPG je těžší než vzduch. To znamená, že se usazuje vždy na nejnižším místě terénu. Proto je zakázáno uskladňovat LPG blízko otvorů do sklepů, montážních jam či kanálů a také přímo v podzemních prostorách.

Zimní a letní směs propan butanu

V České republice se v případě použití propan-butanu používají tzv. zimní a letní směs, kde je podíl propanu a butanu obsažen následovně:

Typ propan-butanové směsi Podíl propanu Podíl butanu
zimní směs 60 % 40 %
letní směs 40 % 60 %