Je možno použít místo Cu trubek termoplast?

hladmin

Ano, termoplastové trubky FARO, jejímiž jsme výhradními dovozci, mají homologaci EHK 67R01. Na termoplast je třeba vybrat i správnou FARO koncovku.