Výpočet návratnosti investice do přestavby vozidla na LPG:
 Cena přestavby [Kč]
 Cena benzínu [Kč]
 Cena LPG [Kč]
 Spotřeba benzínu na 100 km [l]
 Spotřeba LPG na 100 km
 Úspora Kč/km
 Návratnost v km