Ochrana osobních údajů

Prohlášení společnosti HL propan spol. s r.o. o ochraně osobních údajů:

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na
ochranu osobních údajů dle nového nařízení GDPR.
Naši zaměstnanci a jiné osoby, které s námi spolupracují, jsou povinni provádět ochranu
osobních údajů podle zákonných předpisů.
V následujícím textu Vám poskytneme informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a
používání osobních údajů. Toto poučení je k dispozici na naší webové stránce, můžete se
k němu kdykoliv vrátit.
 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem osobních údajů je společnost HL propan spol s r o, se sídlem Orlovská 791/40, Ostrava-Heřmanice.
 

Jaká jsou Vaše práva a kde je můžete uplatnit?

1) Právo odvolat souhlas

Máte právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se
shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

2) Právo na informace

Máte právo požadovat informace o údajích uložených k Vaší osobě nebo k Vašemu
pseudonymu. Na základě Vašeho požadavku Vám může být informace sdělena i
elektronicky.

3) Právo na vymazání, omezení zpracování, nebo opravu, právo kontaktovat

Máte právo na vysvětlení, pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou
Vašeho soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování. Máte právo požadovat, aby byly Vaše uložené
osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány
v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního
života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše
údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními
zákonnými předpisy. V případě, že se domníváte, že jsou Vaše práva, porušována,
můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

4) Kontaktní místa

K uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu , na informace, na
vymazání, zablokování a opravu Vašich údajů se, prosím, obraťte poštou na adresu
HL propan spol s r o , Štramberská 2905, Ostrava-Vítkovice
Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud zákon pro ochranu
osobních údajů nestanoví něco jiného.
 

Jaké údaje o Vás shromažďujeme ?

Údaje pro plnění smlouvy

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, spz vozidla, typ vozidla,  ) budeme shromažďovat a používat jen pokud tyto údaje uvedete do kontaktního formuláře, nebo do smlouvy
Uložené osobní údaje budou použity k plnění smlouvy a zpracování Vašeho
dotazu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou
Vaše údaje ukládány s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační
lhůty, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste
výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.
 
Údaje pro plnění zákonných povinností
 
Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
Tyto údaje jsou zpracovávány, evidovány a archivovány na základě zákonných povinností (pro potřeby FÚ, státních  orgánů  atp)
 

K čemu vaše osobní údaje používáme ?

1, pro splnění legislativních a úředních povinností a pro zajištění našich práv a práv třetích osob
2, pro splnění obchodních podmínek a podmínek vyplývajících s obchodních , servisních a   souvisejících smluv a služeb (např. přepravní služby)
3, pro zpracovávání nabídek a poptávek, vyřizování vašich požadavků
4, pro zajištění předávání informací a nabídek (např termíny servisu, revizí, svolávací akce, zasílání     nabídek atp)
5, pro interní zpracování a analýzu, pro zlepšení služeb a přístupu ke klientům

 

Ve kterých případech mají třetí osoby přístup k Vašim údajům?

1) Předání za účelem plnění smlouvy

Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a
jednotlivce plněním úkolů pro společnost HL propan. Příkladem může být
pověření přepravních společností. Např Česká pošta, Geis, DHL, DPD atp.
Poskytovatelé těchto služeb smí využívat poskytnuté osobní údaje výhradně v souladu s nařízením GDPR ke splnění úkolu (služby) a nesmí jej dále využívat pro třetí nezůčastněné strany (např reklamní společnosti atp).

2,  Předání veřejným orgánům, popř. na základě soudního příkazu

Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech
poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z
důvodu trestního stíhání.
Společnost HL propan spol s r o nepředává vaše osobní údaje třetím stranám k využívání pro marketingové účely,
ani s vašimi údaji nijak neobchoduje. Vaše osobní údaje využíváme výhradně pro vlastní potřebu, plnění obchodních smluv a závazků z nich vyplývajících nebo pro plnění zákonných povinností.
 
Více informací vám bude poskytnuto na základě písemného dotazu či žádosti o poskytnutí informací o zpracování vašich osobních údajů
Žádosti zasílejte na HL propan s.r.o., Štramberská 2905, Ostrava-Vítkovice