Záruka na přestavby?

Obrázek uživatele vaclav
Fórum: 
vaclav
Obrázek uživatele vaclav
  • Záruční lhůta na veškeré výrobky dodávané firmou HL Propan  koncovému zákazníkovi je v souladu s novelou obč. zákoníku a souvisejícími předpisy, od roku 2003 stanovena na 2 roky.
  • Záruční lhůta na veškeré výrobky  dodávané firmou HL Propan obchodním partnerům je v souladu s novelou obchodního zákoníku jeden rok.
  • Záruční lhůta pro přestavby vozidel na LPG/CNG jakož i na veškeré služby dodávané firmou HL Propan je jeden rok.
  • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem, předpisy či určením výrobku, případně zanedbáním předepsané údržby včetně mechanických poškození.
  • Do záruky nespadá rovněž běžné opotřebení, extrémní namáhání nebo překročení tzv. běžné životnosti výrobku (či jeho součásti) vzhledem k povaze výrobku (např. filtry, gumové membrány, dosedy atp.).

viz reklamační řád https://hlpropan.cz/content/reklamacni-rad